เงินสดด่วนทันใจหาได้จากไหนบ้าง

เมื่อถึงเวลาที่เราชักหน้าไม่ถึงหลัง พวกคุณหลายคนมีทางออกกันอย่างไรคะ ในสมัยนี้มีช่องทางหาเงินสดด่วนมากมายหลายช่องทาง ไล่ตั้งแต่วิธีการดั้งเดิมคือการขอหยิบขอยืมจากญาติมิตรเพื่อนฝูง การนำข้าวของไปเข้าโรงรับจำนำเพื่อแลกเป็นเงินสดด่วนออกมา และวิธีการที่เป็นทางการกว่าคือการกู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือหรือธนาคารพาณิชย์ โดยการกู้สินเชื่อจากธนาคารนั้นมักจะต้องมีการค้ำประกันโดยใช้สินทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ ค้ำประกันโดยธนาคารจะอนุมัติวงเงินจากการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ โดยหากผู้กู้ไม่สามารถชดใช้คืนได้ตามกำหนด สินทรัพย์เหล่านี้ก็จะถูกยึดไปโดยธนาคารและนำไปขายทอดตลาดอีกต่อหนึ่ง หรืออีกประเภทหนึ่งคือการใช้ตัวบุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน โดยที่ผู้ค้ำประกันนั้นมีส่วนรับผิดชอบในการชดใช้หนี้แทนผู้กู้หากผู้กู้ไม่สามารถจ่ายคืนได้ตามกำหนด และผู้ค้ำประกันจะต้องไปไล่เบี้ยเอาเองจากผู้กู้ที่ตนค้ำประกันให้ โดยการกู้เงินที่มีผู้ค้ำประกันหรือใช้สินทรัพย์ในการค้ำประกันนี้ถือเป็นการกู้ที่ธนาคารเห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำ จึงเป็นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดด่วนทันใจแต่ไม่มีสินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันให้ ก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการกู้สินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลเป็นตัวค้ำประกัน ได้แก่ การกู้สินเชื่อบุคคล และบัตรกดเงินสด ซึ่งแน่นอนว่าเนื่องจากไม่มีการค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ประเภทนี้จึงสูงกว่าแบบที่มีการค้ำประกัน โดยการตรวจสอบของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ประเภทนี้นั้นจำเป็นต้องตรวจดูผู้ขออนุมัติเงินกู้ให้แน่ใจว่ามีรายรับที่แน่นอนและเพียงพอต่อการชดใช้หนี้ได้ และยังต้องมีการตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรว่าเป็นผู้น่าเชื่อถือในการขอเงินกู้